Oktubre sa taong 2023 ay may 31 na araw. Nagsisimula ito sa araw ng Linggo, 01. Oktubre at nagtatapos sa araw ng Martes, 31. Oktubre.
<< 20222024 >>

Lahat ng numero ng linggo 2023

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7

№ 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13 № 14

№ 15 № 16 № 17 № 18 № 19 № 20 № 21

№ 22 № 23 № 24 № 25 № 26 № 27 № 28

№ 29 № 30 № 31 № 32 № 33 № 34 № 35

№ 36 № 37 № 38 № 39 № 40 № 41 № 42

№ 43 № 44 № 45 № 46 № 47 № 48 № 49

№ 50 № 51 № 52 № 53

Tingnan ang lahat na kalendaryong pang linggo

